Saitrack
23rd September 2016
Rivoni Matimba
10th January 2017
Rivoni Matimba
10th January 2017
Saitrack
23rd September 2016
  • TaskCampaign Ideas & Designs | Facebook Banners, Posts & Adverts | Pull-up Banners | Magazine & Newspaper Adverts | Website Maintenance | Design Retainer | SEO

Akademia staan vir die idee van ʼn Afrikaanse universiteitswese: dat die Afrikaanse student in Afrikaans die geleentheid van eersteklas hoër opleiding en opvoeding moet kry, om daardeur ʼn bydrae in sowel die wêreld as in sy gemeenskap te lewer.

Ons het hulle gehelp met die volgende:

Character design

Final Character

Peri Peri Creative-Portfolio-Akademia-Prof Visser (1.2)

Social Media Campaign

Print Media

Afriforum Tydskrif, Beeld, Die Burger, Bokkie Week, Taalgenoot, Volkblad & Solidariteit

Peri-Peri-Creative-Akademia-Flyers
Peri Peri Creative-Akademia-Magazine Ad (2)
Facebook banners & Pay-Per-Click Adverts

Banners

Adverts

Logo Design
Peri-Peri-Creative-Portfolio-Akademia-Logo-Design
HTML Emailer
Peri-Peri-Creative-Akademia-HTML Emailer
Maroela Media Adverts
Akademia – 2016
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy and our Cookies Policy.
Read more
Our Portfolio