Akademia – 2015 & a little bit of 2014

Northern Haulage
15th January 2015
Apprentesses Leadership
24th January 2015
Apprentesses Leadership
24th January 2015
Northern Haulage
15th January 2015
  • TaskCampaign Ideas & Designs | Facebook Banners, Posts & Adverts | Pull-up Banners | Magazine & Newspaper Adverts | Website Maintenance

Akademia staan vir die idee van ʼn Afrikaanse universiteitswese: dat die Afrikaanse student in Afrikaans die geleentheid van eersteklas hoër opleiding en opvoeding moet kry, om daardeur ʼn bydrae in sowel die wêreld as in sy gemeenskap te lewer.

Ons het hulle gehelp met die volgende:

Maroela Media Adverts
Print Media

Afriforum Tydskrif, Beeld & Die Burger

Peri-Peri-Creative-Akademia-2015-Beeld
Facebook banners & Pay-Per-Click Adverts

Banners

Peri-Peri-Creative-Akademia-2015-Facebook-banner

Adverts

Akademia – 2015 & a little bit of 2014
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy and our Cookies Policy.
Read more
Our Portfolio